NEW YORK, NY – MAY 04: Rihanna attends the “China: Through The Lœeþwêÿ=76ü‹,²ú…gpqÝî³ÝíT3²s‰ßêo²Ëø>÷nÞà~Žç+)¸„x6Iã]šœ¬áPÂ[ç4µÁí,$AØ?ïèxïùR±ã˒±pÖæëP8ø%/ðfÐÚáۓ¢ÖªÓ¸
»oÉwÑþ§ç«Ôô»¯Ì¯§å×i†±š¹¿Öw